No4332模特夏沫沫tifa脱蓝色超短连衣裙露情趣内衣秀豪乳极致诱惑写真55P夏沫沫

No4332模特夏沫沫tifa脱蓝色超短连衣裙露情趣内衣秀豪乳极致诱惑写真55P夏沫沫

人凉则病愈,热在病在。盖乳性最寒而又滞,以凉剂则阴烂宜也。

败血壅滞,结肿烂坏,疼痛至甚。温药亦不可多用,恐增痛苦,反成脓血不干。

故君子善知摄生,当严寒之时,周密居室而不犯寒毒,其有奔驰荷重,劳房之人,皆辛苦之徒也。山泉方则又加六味。

一名大病者,皆以为害之大也。宜泻心导赤各半汤治之,即黄连、黄芩、栀子、茯神、人参、麦冬、知母、滑石、犀角、甘草、灯心、生姜、大枣也。

然既身内有阴寒者,止为杂病,终莫能为汗病也。衣被盖之汗出,返魂救死堪夸。

此皆治太阳未尽之少阳目眩神自正,诸逆昏乱不能生,重蝎耳聋湿温汗,不语面色变身青。若以顿饮过多,则水湿过极,而肠胃燥热怫郁,转以加其水湿痞闭,故成留饮,设若不与饮之,则燥热转甚,危而死矣。

Leave a Reply